Čistilne naprave Airoxy

Večje skupne čistilne naprave Airoxy® do 2.000PE

Kaj je AIROXY?

Airoxy® predela odpadno vodo tako kvalitetno, da jo lahko očiščeno skladno z lokalnimi standardi in predpisi spustimo nazaj v naravo.

Biološka čistilna naprava deluje na principu aktivacije blata po tehnologiji SBR (Sekvenčni biološki reaktor).

Z vpihovanjem zraka v biološki reaktor, dosežemo mešanje odpadne vode ter hranjenje bakterij z kisikom, ki se gibljejo prosto v odpadni vodi. Te bakterije omogočijo predelavo organskih snovi.

Za razliko od konvencionalnih postopkov z aktivnim blatom je SBR proces z aktivnim blatom, v katerem se izvedejo tri operacije (usedanje, čiščenje in praznenje) sekvenčno v enem bazenu.

Nabor čistilnih naprav Airoxy® je idealen za čiščenje odpadnih vod iz malih in srednjih skupnosti (vasi, hoteli, stanovanjska naselja, večstanovanjske zgradbe, šole, pisarne, kampi, …), ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje.

Sistem za čiščenje odpadnih voda iz skupnosti mora biti: preprost, poceni, enostaven za vzdrževanje, manj občutljiv na spremembe v hidravličnih in organskih obremenitvah.

Airoxy ® je intenzivna čistilna naprava, ki je izdelana, da izpolnjuje vse zahteve ter zagotavlja visok učinek čiščenja.

Kako deluje AIROXY?

Zadrževalni bazen regulira dotok v reaktor SBR. Njegova kapaciteta omogoča pritok vode po stopnji usedanja in praznenja.

Opremljen je z nastavljivo tlačno črpalko glede na dotok.

Voda iz zadrževalnega bazena se prečrpa v reaktor.

Med polnjenjem puhalo zraka dovaja kisik v reaktor, prav tako pa omogoča mešanje vode, prilagojeno glede na stopnjo onesnaženja.

Ko je reaktor poln, nivojska sonda prekine fazo aktivacije, prične se faza usedanja nastalega biološkega blata. V tej fazi v reaktor ne prihaja onesnažena voda, ki je shranjena v zadrževalnem bazenu. 

Ob izklopu prezračevanja se voda umiri in nastopi usedanje nastalega biološkega blata. Očiščena voda se loči od blata, ki se usede na dno bazena.

Očiščena voda se izprazni preko plavajoče cevi, ki zagotavlja črpanje tik pod površino. Očiščena voda se lahko odvede nazaj v naravo.

Da bi ohranili optimalno stopnjo biološke mase v reaktorju, je potrebno periodično odstraniti goščo sedimentiranega blata iz reaktorja.

S črpalko, ki je nameščena na dnu reaktorja prečrpamo goščo v zalogovnik blata. Blato se usede na dno, preostali del pa se z recirkulacijo vrne v reaktor

Pomembne lastnosti in konkurenčne prednosti

 • Majhna potrebna površina.
 • na različne pogoje prilagodljiva vgradnja: podzemna ali delno vkopana
 • Montažni betonski elementi z različnimi možnostmi postavitve.
 • Preprosta vključitev v obstoječ kanalizacijski sistem: polnjenje reaktorja s črpanjem, visoka kota odtoka, itd.
 • Neobčutljivost na zmrzal: podzemni bazeni.
 • Sposobnost prilagajanja čiščenja in ciklov vpihovanja glede na nihanja onesnaženosti dotoka.
 • Zadrževalni bazen zmanjša vplive nihanja dotoka, ter zagotavlja ustrezen čas mirovanja.
 • Vgrajena črpalka za praznenje zadrževalnega bazena.
 • Omogoča začasne preobremenitve.
 • Naprava je vgrajena pod zemljo in ni vidna.
 • Nizka raven hrupa: puhalo v zaprtem prostoru.
 • Brez smradu: proces brez anaerobne faze.
 • Zanesljivost elektromehanske opreme.
 • Optimizirana energetska učinkovitost.
 • Samodejni monitoring procesa z samodejnim upravljanjem.
 • Modul za daljinsko upravljanje, daljinski nadzor in prenos alarmov: SMS in e-mail.
 • Sistem izpiranja preprečuje morebitno zamašitev črpalk in cevi.
 • Sonda za merjenje raztopljenega kisika: optimalna dobava kisika, zmanjša mehansko obrabo puhala, zmanjša porabo energije.
GALERIJA: Čistilne naprave AIROXY

Pišite nam

Naši strokovnjaki so vam na voljo za vsa dodatna vprašanja o naših izdelkih in storitvah.

Tipske naprave AIROXY

Zahtevajte ponudbo za večjo skupno čistilno napravo AIROXY.