Skupne večje čistilne naprave do 400PE

Čistilne naprave Oxyfix® do 400PE za čiščenje odpadne vode iz naselji.

Skupne večje čistilne naprave OXYFIX so namenjene čiščenju odpadne vode iz naselij do 400 oseb. Po meri narejena naprava glede na zahteve uporabnika. Oxyfix® je čistilna naprava, ki deluje po tehnologiji SAFF-“potopljene aerirane biomase” na Oxybee nosilcih in je pretočne narave. Čiščenje odpadnih voda iz majhnih skupnosti zahteva napravo, ki je preprosta, ekonomična, enostavna za obratovanje in vzdrževanje.

Naprava je odporna na organske in hidravlične pod in nad obremenitve, kar je bistvenega pomena za naprave za čiščenje odpadnih vod.

Oxyfix® je kompaktna naprava, ki se lahko postavi v okolje in je lahko v celoti vkopana v zemljo.

Postopek čiščenja OXYFIX

Oxyfix čistilna naprava prečisti odpadno vodo v treh stopnjah.
1. Prva stopnja čiščenja – primarni usedalnik

Prva stopnja je primarni usedalnik. Odpadne vode pritečejo v primarni usedalnik, kjer se na dno usedejo težji delci. Bakterije izvedejo anaerobno pred čiščenje.  V primarnem usedalniku se izvaja tudi ločitev maščob, v kolikor ni pred tem vgrajen posebej.

Po določenem času po začetku obratovanja se na površini tvori t.i. klobuk. Nemoten pretok pod klobukom omogočajo dolge povezovalne pretočne cevi in prezračevani T-kosi. T–kosi prav tako umirjajo tok na vtoku, kar ima številne prednosti.

2. Druga stopnja čiščenja - aerobna biološka predelava

Druga stopnja je biološki reaktor. Primarno očiščena odpadna voda priteče v biološki reaktor. Z vpihovanjem zraka preko difuzorjev in puhala omogočimo razvoj aerobnih bakterij, ki omogočijo predelavo organskih snovi in nitrifikacijo amonijaka.

Reaktor je opremljen tudi z nosilci biofilma imenovani Oxybee® , ki so nameščeni v vrečah potopljeni v vodi. Oxybee® nosilci zagotavljajo veliko površino in področje za razvoj bakterij (specifična površina je 200m²/m³). Bakterije bodo hitro zrasle in tvorile tanek sloj, tako imenovan biofilm. Nosilci biofilma so narejeni iz recikliranega PP in PE (polyethylene/polypropylene).

3. Tretja stopnja čiščenja - ločevanje trdnih delcev

Tretja stopnja je naknadni usedalnik. V tem delu se preostali trdi delci ločijo od prečiščene vode. Trdi delci se usedejo na dno bazena, kjer se s pomočjo recirkulacijske črpalke prenesejo v primarni usedalnik.

Naprava ima v tem delu tudi poseben dostop, ki omogoča redne preglede in vzorčenje očiščene vode. Očiščena voda se tako odvede nazaj v okolje.

Kaj je Oxybee nosilec?

To je nosilec biomase, ki so ga razvili inženirji podjetja Eloy Water. Navdušeni nad modrostjo narave so izdelali lahek in odporen nosilec oblike satovja iz recikliranega PP in PE.

Velika površina nosilca, ki znaša 200m2/m3 omogoča uspešen razvoj biofilma brez težav z zamašitvijo. Zato nosilcev Oxybee® v času obratovalne dobe naprave ni potrebno nikoli zamenjati.

Prednosti čistilnih naprav OXYFIX

Zahtevajte ponudbo za skupno čistilno napravo OXYFIX.