Gradbeništvo in gradbeni material

Za vas opravljamo različna gradbena dela iz področja nizkih gradenj

Dela na kanalizacijskih sistemih

 • gradnja kanalizacijskih sistemov
 • priklopi kanalizacije na javni kanalizacijski sistem ali čistilno napravo
 • rekonstrukcije javnega kanalizacijskega omrežja
 • izvedba kanalizacije meteornih voda

Dobava in montaža hišnih čistilnih naprav

 • ukinitev greznice
 • montaža čistilne naprave
 • gradnja ponikovalnic
Gradnja in rekonstrukcija vodovodnega sistema
Gradnja in rekonstrukcija cest
Gradnja skupnih čistilnih naprav
Dobava in montaža zbiralnikov deževnice
Zunanje ureditve objektov
 • ureditev dvorišča, dovoza
 • tlakovanje
 • polaganje robnikov
 • asfaltiranje
Dela z gradbeno mehanizacijo
 • izkopi
 • nasipi
 • planiranje
 • utrjevanje
 • rušitve
Prevozne storitve s kamioni
 • prevoz peska, zemlje

Pišite nam

Naši strokovnjaki so vam na voljo za vsa dodatna vprašanja o naših izdelkih in storitvah.

Zahtevajte ponudbo za gradbeništvo in gradbeni material.